Strona głównaProjekt „Od ziarenka do bochenka”, czyli poznanie historii chleba jest projektem, który będzie realizowany z grupą dzieci klasy czwartej szkoły podstawowej miast i miasteczek do realizacji, którego zostanie zaproszeni: nauczyciele, rodzice, mły­narz, piekarz i gospodarz gospodarstwa agroturystycznego.
W czasie poznawania przez dzieci środowiska wiejskiego, zamierzamy pobudzić u nich umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, dokonywania własnych wybo­rów, planowania a także rozwinąć ich zainteresowania światem przyrody i otaczającą nas rzeczywistością kulturowo - społeczno - techniczną.
Jesienna pora sprzyja podróżom rekreacyjno – turystycznym i poznawczym, szczególnie po przeprowadzonych pracach polowych związanych ze zbiorem płodów rolnych tj. zboża i roślin okopowych (ziemniaki, buraki) przy zmieniającej się w oczach przyrodzie. W ramach projektu zamierzamy przekonać wszystkie zainteresowane osoby że jest to najprzyjemniejsza forma pracy wychowawczo - dydaktycznej w szkole, sta­nowiąca źródło zdrowia, wiedzy i radości.

Taka przyjęta forma pracy jest doskonałym środkiem odkrywania świata, jego poznawania poprzez bezpo­średni kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym, uczy właściwego zachowa­nia się w grupie społecznej.


Program wycieczki, której celem jest przedstawienie roli chleba w życiu czło­wieka, przedstawienie sposobów mielenia zboża dawniej i dziś, zapoznanie ze zwycza­jami związanymi z wypiekiem chleba i rodzajem używanych narzędzi przy tych pra­cach, a także uczestnictwo w przygotowaniu i wypieku chleba w wiejskim piecu, jest starannie opracowany, organizacyjnie uporządkowany, tematycznie interesujący, oraz dopasowany do potrzeb i możliwości dzieci w tym wieku.